Van Loveren & Partners

Gevestigd te
Beuningen
Getoetst op
ISO20252
Voor de scope
Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek inclusief schriftelijke, mondelinge en online dataverzameling, ook bij bijzondere doelgroepen, en het uitvoeren van vergelijkende analyses met behulp van multilevel methoden.
Webadres
www.vanloverenpartners.nl

Registerfilter

Toetsing