Verslavingszorg Noord Nederland

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Groningen
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Ambulante en (poli)klinische behandeling van cliënten met een verslaving, inclusief preventie, re-integratie (wonen), nazorg en reclassering, alsmede bijpassend onderzoek en opleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Het beveiligen van informatie gerelateerd aan het uitvoeren van Ambulante en (poli)klinische behandeling van cliënten met een verslaving, inclusief preventie, re-integratie (wonen), nazorg en reclassering alsmede bijpassend onderzoek en opleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.1 dd. 24/11/2021​.