RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zeist
Webadres

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Budgetcoaching -Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - SHVO - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw