• Bent u met uw organisatie werkzaam binnen het sociaal domein?
  • Bent u op zoek naar een certificaat waarmee u richting burgers, gemeenten of andere opdrachtgevers kunt laten zien dat u zich richt op de bedoeling, vakmanschap koestert en goede dienstverlening levert?
  • Zoekt u een werkwijze waarmee u uw medewerkers stimuleert tot continu reflecteren en leren?

Dan is het Kwaliteitslabel Sociaal Werk iets voor u!

Wat is het Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

Het initiatief voor het Kwaliteitslabel komt van de leden van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN). Zij hadden behoefte aan een manier om haar essentiële waarden en de kwaliteit van sociaal werk zichtbaar te maken. Wij hebben samen met de SWN en haar leden een inspirerend Kwaliteitslabel ontwikkeld met standaarden voor:

  • Vakmanschap; de normen starten bij de kern van kwaliteit: het vakmanschap van de professional, bestaande uit continue reflectie en ontwikkeling op relevante competenties.
  • Dienstverlening; centraal hierin staat het nakomen van heldere afspraken met de burger/cliënt.
  • Organisatie en bestuur; waarin de focus ligt op het faciliteren van het vakmanschap en de dienstverlening, door lerende organisaties en goed bestuur.

Op de website Sociaal Werk Nederland kunt u de normen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk gratis downloaden. U vindt hier ook meer informatie over kwaliteit binnen het sociaal domein.

Hoe kunt u het Kwaliteitslabel verkrijgen?

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen laten toetsen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld in combinatie met de CIIO Maatstaf / ISO9001.

 

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Caroline van der Linde | Senior teamleider