Certified Management Consultant

  • Werk je al langere tijd als organisatieadviseur?
  • Wil je opdrachtgevers vertrouwen geven in jouw vakmanschap als adviseur?

Laat je dan certificeren tot Certified Management Consultant (CMC).
Dat kan via 3 routes. Aanmelden kan hier. Of lees eerst meer over de CIIO-werkwijze.

Hercertificeren? Neem dan via de mail contact op met Anouk Potjes.

Wat betekent Certified Management Consultant?

CMC is een internationaal erkende persoonscertificering, ontwikkeld in ICMCI-verband. Een CMC-er toont aan de competenties te hebben opdrachtgevers professioneel te kunnen adviseren en zich daarbij te houden aan een ethische code voor organisatiekundigen en -adviseurs.

In Nederland is de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (Ooa) de beheerder van de eisen voor en certificering tot CMC-er. Ook houdt de Ooa een overzicht bij van alle CMC-ers in Nederland. Lidmaatschap van de Ooa is daarom een vereiste om CMC'er te kunnen worden en blijven. CIIO is de onpartijdige en objectieve beoordelaar die in opdracht van de Ooa de CMC-certificering verzorgt. Ook toetst CIIO aanvragers voor het ATP- en ACP-keurmerk.  

Er zijn verschillende manieren om CMC-er te worden

Heb je interesse om het CMC-schap te verkrijgen? Kijk dan hieronder welke route voor jou van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over deze 3 routes en over de CIIO-werkwijze vind je in de PDF's die via de links te downloaden zijn. Je kunt ook contact opnemen via info@ciio.nl.
Voor hercertificeringen zijn professionaliseringsactiviteiten van belang. Op de Ooa-website is hier meer over te lezen, bij 'Permanente Educatie'. Qua aantoonbaarheid zijn bewijzen van deelname of diploma's het makkelijkst. Ook is het mogelijk een derde-verklaring te vragen. Hiervoor heeft CIIO een hulpformat gemaakt. Dit kun je downloaden en (laten) invullen en ondertekenen.

In het tarievenoverzicht is terug te vinden welke kosten we voor de diverse onderdelen van de CMC-certificering rekenen.

Op de site van de Ooa staan de opleidingsinstituten en adviesbureaus vermeld die het ATP-/ACP-keurmerk hebben. Dit is ook via het CIIO-klantenregister in te zien (selecteer dan ATP resp. ACP).

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Gerrit Corbijn van Willenswaard | Senior teamleider