• Verleent uw organisatie professionele en kennisintensieve diensten met goed opgeleide medewerkers?
  • Bent u op zoek naar een certificaat waarmee u aan uw klanten en opdrachtgevers kunt laten zien dat u klantgericht vanuit de bedoeling werkt en uw processen en organisatie daarop ingericht en op orde zijn?
  • Wilt u houvast bij de opzet van een managementsysteem dat uw medewerkers daadwerkelijk ondersteunt?
  • Zoekt u een stimulans tot continue reflectie op het vak en het werken met en voor uw klanten?

Dan is de CIIO Maatstaf iets voor u!

Wat is de CIIO Maatstaf?

De CIIO Maatstaf is een door ons zelf ontwikkelde interpretatie van de ISO 9001 norm, gericht op professionele kennisintensieve dienstverleners. Bijvoorbeeld adviesbureaus, zorgorganisaties, overheidsinspecties of onderzoeksinstituten.

De CIIO-Maatstaf is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als ISO 9001-compatible normatief document. Onderzoeken op basis van de CIIO-Maatstaf leveren bij een positief resultaat dan ook een (internationaal) erkend ISO 9001 certificaat op.

De CIIO Maatstaf heeft zes aandachtsgebieden:

  1. Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, en daarmee plannen maken, aansturen en vernieuwen.
  2. Organisatie: inrichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdelen, opzetten en onderhouden van het managementsysteem, zorgen voor bedrijfszekere infrastructuur.
  3. Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
  4. Mensen: werven, selecteren, inzetten, ontwikkelen en beoordelen van mensen met de benodigde competenties.
  5. Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
  6. Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke verbetermaatregelen wenselijk zijn.

Wilt u de CIIO Maatstaf ontvangen? U kunt hem hier gratis downloaden.

Hoe verkrijgt u het Maatstaf certificaat?

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen laten toetsen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld in combinatie met een norm voor informatiebeveiliging (ISO 27001 / NEN 7510) waarvoor wij ook geaccrediteerd zijn (onder reg.nr C559). Andere combinaties zijn ook mogelijk, zoals met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Gerrit Corbijn van Willenswaard | Senior teamleider