Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Wageningen
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Buurtbemiddeling - Ouderenwerk - Kinderwerk - DACT - Jongerenwerk - Sportbuurtwerk - Kind aan Huis - VPTZ - Mantelzorg - VVE - Sociaal Raadslieden - Buurtmaatschappelijk werk - Ondersteunende diensten: P&O - Communicatie - Facilitair - Secretariaat - Financiën - Directie