Stichting Jeugdstem - Vertrouwenspersonen AKJ

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Amsterdam
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Jeugdstem verzorgt het vertrouwenswerk voor de jeugdhulp in Nederland in de regio’s Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel. Het betreft hier de kerntaken: • Informatie, advies en klachtondersteuning aan jeugdigen, ouders/verzorgers, (netwerk)pleegouders en rechtstreeks betrokkenen; • (Groeps)bezoeken aan cliënten in (semi-)residentiele zorg; • Voorlichting over de (rechts)positie van cliënten aan deze doelgroep en professionals; • (Acute) signalering over tekortkomingen, knelpunten en risico’s in de structuur en de toeleiding naar en/of uitvoering van de zorg en/of (gezins-)voogdij, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten en/of veiligheid van betrokkene(n); • Landelijke toegang tot het vertrouwenswerk.