Forte Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Groesbeek

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Het certificaat heeft betrekking op de volgende vormen van dienstverlening in Berge en Dal en Overbetuwe: - Opbouwwerk - Jongerenwerk - Buurtsportcoach / sportstimulering - Opvoedingsondersteuning (onder projectnaam Forte Thuis) - Vrijwilligersondersteuning (vanuit Forte Welzijn Vrijwilligerssteunpunt OVB  en Vrijwilligerssteunpunt Berg & Dal) - Stimulering participatie (activiteitenbegeleiding vanuit Forte Welzijn Inloop en Inloop plus/welzijn coaches) - Deelname wijk-sociale teams (deelname vanuit opbouwwerk aan sociale teams) - Mantelzorgondersteuning - Ondersteuning geldzaken (vanuit Forte Welzijn onder projectnaam Forte Geldzaken ) - Management, ondersteunende diensten