Forte Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Groesbeek

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Forte Welzijn in een integraal onderdeel van Samenso. - Opbouwwerk - Jongerenwerk- en coaching - Buurtsportcoach - Cultuurcoach - Opvoedingsondersteuning - Vrijwilligersondersteuning - Stimulering participatie; activiteitenbegeleiding en participatiecoach - Sociale teams - Ondersteuning geldzaken - Mantelzorgondersteuning - Huisbezoeken ouderen - Maatjesprojecten - Schoolse ondersteuning - Vrijwilligersvervoersdienst