VDH Bestuurszaken

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Den Haag
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Het ondersteunen van not-for-own-profit organisaties bij het beheren van administraties, het uitvoeren van operationele activiteiten en het faciliteren van kennisnetwerken, die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling(en) van deze organisaties conform de verklaring van toepasselijkheid d.d. 1 februari 2024.