Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Nivel zorgregistraties: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van zorgverleners ten behoeve van onderzoek, conform het verwerkingsregister en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid d.d. 05-10-2022.

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
- Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek inclusief kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en multilevel analyse; - Opzetten en beheren van registratiesystemen van beroepsbeoefenaren in de zorg; - In stand houden van een digitaal kenniscentrum en bibliotheek.

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Nivel zorgregistraties: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van zorgverleners ten behoeve van onderzoek, conform het verwerkingsregister en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid d.d. 05-10-2022