Gemeente Stein

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Stein

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Sociale kredietverlening - Dwangakkoord - Wsnp