Stichting Fiom

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
’s-Hertogenbosch
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Begeleiding bij besluitvorming bij voornemen afstand ter adoptie (na onbedoelde zwangerschap) volgens de werkafspraken van het protocol Afstand ter adoptie. - Nazorg na formele adoptie: * Begeleiding bij het inzien/ opvragen van afstandsdossiers door afstandsouder(s) * Correspondentiefunctie tussen afstandsouder(s) en adoptiegezin/geadopteerd kind * Ondersteuning en begeleiding van afstandsouder(s) die als gevolg van de afstand ter adoptie in het verleden vragen of problemen ervaren.