Mozaïek Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Tiel

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Mozaïek Welzijn is een integraal onderdeel van Samenso. - Voor- en Vroegschoolse Educatie en schoolcontactwerk - VVE-Thuis - Jongerenwerk, ambulant werk Jongerenwerk, coaching - Jongerenwerk, participatietrajecten - Jongerenwerk, inloop (Talenthouse) - Buurt-/wijkwerk - Ouderenadvisering - Vrijwilligersondersteuning - Mantelzorgondersteuning - Thuisadministratie - Inburgering - Aanpak laaggeletterdheid - Stimulering participatie en activiteitenbegeleiding