Kessler Stichting

Organisatiekenmerken

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het leveren van intramurale en ambulante (forensische) begeleiding en ondersteuning, dagbesteding, opvang, multidisciplinaire behandeling en verpleging en verzorging aan sociaal kwetsbare mensen.