Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zwolle
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Het ontwikkelen en leveren van digitale leerportalen en -content, zoals vastgesteld door het management en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.3, d.d. 28-9-2021. 

Certificaatkenmerken - NRTO

Getoetst op
NRTO