Gemeente Apeldoorn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Apeldoorn

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Beschermingsbewind - Budgetcoaching - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling, - Herfinanciering - SHVO - Sociale kredietverlening - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw