Stichting SEZO/Buurtteam Amsterdam Nieuw-West

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Amsterdam
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het leveren van ondersteuning aan de Amsterdammer in Nieuw-West, via onze buurtteams, op het gebied van zorg, wonen, gezondheid, werk, geld en veiligheid, in overeenstemming met versie 1.1 van de Verklaring van Toepasselijkheid d.d. 22/05/2023.

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetcoaching - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling, Betalingsregeling, - Wsnp - Nazorg en afbouw

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Het leveren via de Buurtteams in Amsterdam Nieuw-West van: - Algemeen maatschappelijk werk; - Sociaal Raadslieden Werk; - Schuldhulpverlening inclusief “vroegeropaf”.