Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Pijnacker

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering -  Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Budgetcoaching - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - SHVO - Sociale kredietverlening - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw