Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zuiderwolde

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Schoolmaatschappelijk werk - Algemeen maatschappelijk werk/ sociale activering - Jongerenwerk/ begeleid wonen - Opbouwwerk/ buurtwerk - Mantelzorgondersteuning/ informele zorg - Steunpunt vrijwilligers - Informatiepunt Geldzaken