ISO 27001 certificering

  • Verwerkt uw organisatie veel (vertrouwelijke) gegevens?
  • Wilt u uw klanten het vertrouwen geven dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn en alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt?
  • Wilt u goed zicht krijgen op risico’s en kansen voor uw organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en op basis daarvan continu verbeteren?

Dan is het ISO 27001 keurmerk iets voor u!

Wat is het ISO 27001 keurmerk?

ISO 27001 is een norm die gericht is op het beveiligen van informatie. De norm bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het eerste onderdeel stelt eisen aan de inrichting van uw Informatie Beveiligings Management Systeem.
  • Het tweede onderdeel is op te vatten als een checklist van allerlei mogelijke beheersmaatregelen.

De ISO 27001 is binnen elke branche toepasbaar.

Op de website van de NEN (www.nen.nl) kunt u de ISO 27001 norm (tegen betaling) downloaden.

CIIO is zowel voor ISO 27001 als voor ISO 9001 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl), onder registratienummer C559.

Hoe verkrijgt u het ISO 27001 certificaat?

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen door CIIO laten toetsen?

Ja, dat kan. ISO 27001 onderzoeken zijn bijvoorbeeld te combineren met de Maatstaf / ISO 9001, het NVZ Auditkader Gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers en het MedMij normenkader informatiebeveiliging

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Raymond Veltstra | Teamleider