Gemeente Delft

Organisatiekenmerken

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling, Betalingsregeling - Herfinanciering - SHVO - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw