Gemeente 's-Hertogenbosch

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
‘s-Hertogenbosch

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Crisisinterventie - Aanmelding en intake - Budgetcoaching - Budgetbeheer - Stabilisatie - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - Sociale kredietverlening - Dwangakkoord - Duurzame financiële dienstverlening - Saneringskrediet - Wsnp - Informatie en advies - Nazorg