Gemeente 's-Hertogenbosch

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
‘s-Hertogenbosch

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Beschermingsbewind - Budgetcoaching - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - SHVO - Sociale kredietverlening -Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw