Stichting U Centraal

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het verlenen van gespecialiseerde vormen van maatschappelijke zorg en maatschappelijke dienstverlening aan burgers, in opdracht van de Gemeente Utrecht en andere overheden.

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Informatievoorziening en advies - FIA - Groepsgerichte activiteiten - Informele zorg - Steunpunt mantelzorg - Maaltijdservice - Buurtbemiddeling - Woonoverlast