Van Loveren & Partners

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Nijmegen

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Core: Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksactiviteiten, voornamelijk in de zorgmarkt. Annex A, B, E en F: steekproeftrekking, schriftelijke, online, face-to-face en telefonische dataverzameling, datamanagement en -verwerking, exclusief access panels.

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Informatiebeveiliging gerelateerd aan onderzoek, advisering, implementatie en monitoring in de zorg met MijnZorgPeiler, inclusief Ontwikkeling en beheren van MijnZorgPeiler, conform de verklaring van toepasselijkheid V 2023.01

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Informatiebeveiliging gerelateerd aan onderzoek, advisering, implementatie en monitoring in de zorg met MijnZorgPeiler, inclusief Ontwikkeling en beheren van MijnZorgPeiler, conform de verklaring van toepasselijkheid V 2023.01