Stichting PVP

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het vanuit een wettelijk kader ondersteunen van individuele cliënten in de GGZ in het handhaven van hun rechten door gericht opgeleide vertrouwenspersonen. •Het geven van voorlichting over rechten van cliënten in de GGZ. •Het signaleren en melden van situaties die afbreuk doen aan de rechten van cliënten in de GGZ. •Het verzamelen, samenbrengen en delen van kennis over de rechtspositie van cliënten in de GGZ.