ZorgfocuZ B.V.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Groningen
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Core: Het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief stakeholders- en beleidsonderzoek voor zorg- en welzijnsorganisaties, semioverheid, lokale overheden (gemeenten en provincies) en rijksoverheid. Annex A, B, C, E en F: steekproeftrekking, mondelinge, schriftelijke en online dataverzameling en dataverzameling m.b.v. fysieke observatie, datamanagement en verwerking.

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Het beveiligen van informatie die wordt verwerkt door ZorgfocuZ B.V., tevens opererend onder de handelsnaam Enneüs, gerelateerd aan het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief stakeholders- en beleidsonderzoek voor zorg- en welzijnsorganisaties, semioverheid, lokale overheden (gemeenten en provincies) en Rijksoverheid, Conform de verklaring van toepasselijkheid ISO 27001-2022 ZorgfocuZ d.d. 16-10-2023 v 2.0.

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief stakeholders- en beleidsonderzoek voor zorg- en welzijnsorganisaties, semioverheid, lokale overheden (gemeenten en provincies) en Rijksoverheid.

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Het beveiligen van informatie die wordt verwerkt door ZorgfocuZ B.V., tevens actief onder de handelsnaam Enneüs, gerelateerd aan het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief stakeholders- en beleidsonderzoek voor zorg- en welzijnsorganisaties, semioverheid, lokale overheden (gemeenten en provincies), en Rijksoverheid, Conform de verklaring van toepasselijkheid d.d. 13-10-2021 (v2.5), waarin is gespecificeerd welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er zijn met de zorginstellingen. De volgende leveranciers zijn betrokken bij het uitvoeren van processen of het beheren van informatiesystemen: TRUE, voor het hosten van de online omgeving (klantenportaal, enquêtetool); Simplicate, voor het beheer van het CRM-systeem; MailCampaigns, voor het beheren van de mailingtool; en Paragon, voor het uitvoeren van papieren verzendingen.