Gemeente Emmen

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Emmen

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
Vroegsignalering, Aanmelding , Crisisinterventie, Informatie en Advies, Intake en Plan van Aanpak , Stabilisatie, Budgetbeheer, Budgetcoaching, Schuldbemiddeling, Herfinanciering, Sociale kredietverlening, Dwangakkoord, Wsnp, Nazorg en afbouw