OCON Orthopedische Kliniek

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hengelo

Certificaatkenmerken - SCAS

Getoetst op
SCAS
Voor de scope
SCAS schema1227 versie 18 mei 2017 : vakinhoudelijke kwaliteitseisen