Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Leeuwarden

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Het bieden van hulp en (basis)ondersteuning in de gemeente Leeuwarden aan burgers en specifieke doelgroepen waaronder statushouders, PGB- aanvragers, jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast biedt Amaryllis ‘Ontmoeten en Meedoen’ (laagdrempelige dagbesteding), begeleiding en opbouwwerk.