Inscene Company B.V.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
•Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen en beheren van een digitaal platform ten behoeve van kennisdeling, informatieverstrekking en het verbinden van bezoekers en organisatoren van evenementen en deelnemers en beheerders van communities in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid Inscene Company BV, 18 juli 2022, versie 2.0.1.