NVVK Keurmerk

  • Levert u met uw organisatie financiële dienstverlening aan burgers en ondernemers met schulden?
  • Zoekt u een werkwijze waarmee u uw organisatie verder kunt ontwikkelen en uw medewerkers stimuleren tot continu reflecteren en leren?
  • Bent u lid van de NVVK, of wilt u daar lid van worden?

Dan kunt u via CIIO het NVVK Keurmerk, op basis van het Kwaliteitskader Financiële hulpverlening NVVK verkrijgen.

Wat is het Kwaliteitskader Financiële hulpverlening NVVK?

De NVVK, de brancheorganisatie van gemeentelijke en private schulphulpverleners, kredietbanken en bewindvoerders heeft het initiatief genomen voor een nieuw, ontwikkelingsgericht normenkader voor haar leden. Zij heeft daarbij CIIO gevraagd te ondersteunen. Wij hebben samen met de NVVK en haar leden een inspirerend Kwaliteitskader ontwikkeld. De aandachtsgebieden vindt u in het schema hiernaast.

Op de website van de NVVK kunt u de normen van het Kwaliteitskader Financiële hulpverlening gratis downloaden. U vindt op deze website nog meer informatie over kwaliteit binnen de financiële hulpverlening.

Hoe kunt u het NVVK keurmerk verkrijgen?

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen laten toetsen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld in combinatie met de CIIO Maatstaf / ISO9001 of het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

 

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Pauline Ensing | Senior teamleider