Odensehuis Wageningen e.o.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Wageningen

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
• Creëren van ontmoeting en meedoen voor en door mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie, hun naasten, vrienden en buurtgenoten in Wageningen en omgeving. • Ondersteunen dat mensen met geheugenverlies en/ of beginnende dementie langer en beter thuis kunnen blijven wonen. • Stimuleren van een dementievriendelijke samenleving door bewustwording, interventies en activiteiten en samen leren. • Begeleiding en training van vrijwilligers, actief voor genoemde doelgroepen.