GGD Brabant-Zuidoost

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Eindhoven
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
GGD: Het bewaken, beschermen en bevorderen van de collectieve gezondheid in het werkgebied behorende bij GGD Brabant Zuid Oost, het onderzoeken van de gezondheidssituatie in het werkgebied, het bieden van preventieve gezondheidszorg aan 0 tot 19-jarigen en het bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied door preventie. Ambulancezorg: Het verlenen van ambulancezorg en het aannemen, indiceren, verwerken en registreren van aanvragen voor ambulancezorg in de regio Zuidoost Brabant

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg en de toepassing daarvan voldoen aan NEN 7510-1:2017+A1:2020 en de in de bijlage genoemde verklaring van toepasselijkheid, versie 4.0 voor het toepassingsgebied: Het verlenen van meldkamer- en ambulancezorg.