Invivo Clinics BV en Invivo Kids BV

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Amstelveen

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het bieden van generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ aan volwassenen en aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met gedrags-, en sociaal-emotionele problemen vanuit Amstelveen en Zeist