't Zuider Stee (onderdeel van Eleos)

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Drachten

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het aanbieden van kleinschalig, begeleid, beschermd en levensloopbestendig wonen, 24-uurs en ambulante begeleiding en dagbesteding in Friesland Buurhuis valt buiten de scope