Gemeente Haarlem

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Haarlem
Webadres

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Budgetcoaching - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - SHVO - Sociale kredietverlening - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw