De andere insteek

De bureaucratische check-beoordelingen hebben wij ver achter ons gelaten. Kwaliteitssystemen uit de vorige eeuw gingen vooral over structuur en procedures, gericht op meer beheersing. Dit is inperkend en nauwelijks uitdagend voor kennisprofessionals. 

CIIO kiest een interessanter vertrekpunt. Hoe kunnen we de kwaliteit van dienstverlening ontwikkelen middels de kunst en kunde van professionals? Bij deze vraag gebeurt er iets interessants: professionals zijn ineens aanspreekbaar. En vooral: ze raken geïnspireerd.

De andere vraag

Wij beschouwen het als onze plicht om prikkelende vragen te stellen. De juiste vragen stellen lukt alleen als je je écht verdiept. In mensen, in processen, in organisaties. De juiste vragen stellen heeft alleen zin als je écht luistert naar het antwoord; elk antwoord levert weer nieuwe vragen op. Dit proces leidt tot beoordelingen met gemotiveerde standpunten. Standpunten waarvan wij verwachten dat ze een proces van voortdurende zelfreflectie stimuleren, zodat de organisaties die wij beoordelen kunnen excelleren, intern en naar hun klanten toe. 

De andere wijze van werken

CIIO is een netwerkorganisatie van bevlogen mensen die zelf ook werken in de professionele kennisintensieve dienstverlening. Dat houdt ons scherp. Omdat de organisaties die wij beoordelen ons uitgangspunt vormen hebben wij CIIO daar om heen georganiseerd. Klantcontacten onderhouden, intake gesprekken voeren en beoordelingen uitvoeren doen de beoordelaars zelf, daar komt geen accountmanager aan te pas. De overige zaken als eigen professionalisering, backoffice, contacten met derden en directievoering hebben we onderling verdeeld en beschouwen we als prettig ‘corvee’. Wij delen onze kennis en ervaring onderling en zien dat als het nieuwe vermenigvuldigen van expertise. Zo opereren we ook bij voorkeur met onze klanten.

Aan de rand wordt het interessant!
Gerrit Corbijn van Willenswaard | Senior teamleider