Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Den Haag
Webadres

Certificaatkenmerken - Accredited Consulting Practice (ACP)

Getoetst op
Accredited Consulting Practice (ACP)

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het op basis van het Hobéon Kwaliteitskeurmerk, geldende branchenormen of overheidseisen: •        beoordelen van (opleidingen van) onderwijsinstellingen, lectoraten en kenniscentra; •        certificeren van organisaties in de sectoren architectuur, cultureel erfgoed en andere kennisintensieve organisaties; •        certificeren en registratie van de vakbekwaamheid van personen in het onderwijs; •        adviseren van kennisintensieve organisaties op het gebied van bestuur en governance, ontwikkeling en kwaliteit, arbeidsmarkt, ketenregie en macrodoelmatigheid; •        bieden van trainingen en masterclasses voor vakbekwame mensen. Buiten de scope valt i.v.m. uitvoering onder toezicht van de RvA de persoonscertificering in diverse beroepen (toezicht op basis ISO 17024) voor vakmensen door Hobéon SKO.