Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Breda
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Algemeen Maatschappelijk Werk - Schoolmaatschappelijk Werk MBO West Brabant - Crisisdienst Maatschappelijk werk West Brabant - Bemoeizorg Breda - Sociaal Raadsliedenwerk Breda - Psychosociale Hulp bij Schulden Breda - Schuldpreventie Breda - Coördinatie Vrijwilligerswerk Breda - Deelname Sociale Wijkteams Breda - Deelname CJG's Aanvulling werkgebied: Alphen, Baarle-Nassau en Chaam