• Bent u met uw organisatie werkzaam binnen het Speciaal Onderwijs?
  • Wilt u aan uw leerlingen en hun ouders aantonen dat u de leerling centraal stelt en continu bezig bent de beste kwaliteit van onderwijs te leveren?
  • Wilt u houvast bij de opzet van een managementsysteem dat uw medewerkers daadwerkelijk ondersteunt?
  • Zoekt u een stimulans tot continue reflectie op het vak?

Dan is de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs iets voor u!

Wat is de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs?

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door LECSO, de voorloper van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO). De CIIO Maatstaf staat aan de basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Ook de eisen uit het Inspectiekader zijn erin verwerkt. Een toetsing op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is tegelijkertijd een toetsing op basis van ISO. Bij een positief resultaat levert dit zowel een CIIO-Maatstaf / ISO 9001-certificaat op als een KSO-certificaat van GO.

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs heeft zes aandachtsgebieden:

  • Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, aansturen en vernieuwen.
  • Organisatie: inrichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdelen, opzetten en onderhouden van het managementsysteem, zorgen voor bedrijfszekere infrastructuur.
  • Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
  • Mensen: werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen met de benodigde competenties.
  • Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
  • Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke verbetermaatregelen wenselijk zijn.

Wilt u de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ontvangen? U kunt hem hier gratis downloaden.

Hoe kunt u een certificaat op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs verkrijgen?

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Léon van der Meij | Senior teamleider