Toetsingsschema's

CIIO heeft de Maatstaf ontwikkeld: een interpretatie van de ISO 9001:2015 norm voor professionele dienstverleners. De CIIO Maatstaf is ontstaan vanuit de praktijk van een kennisintensieve organisatie en biedt houvast voor een inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem. Positieve onderzoeken op basis van de Maatstaf leveren een erkend ISO 9001:2015 certificaat op.
Daarnaast ontwikkelt en toetst CIIO ook andere toetsingsschema's voor specifieke branches

De basis van al deze schema's is het leren binnen organisaties. Met elke keer een andere norm als uitgangspunt stellen wij vast wat goed gaat (volgens de norm) en wat beter kan. Dit doen wij door middel van het interviewen van medewerkers en het bestuderen van documenten. Wij sluiten daarbij aan bij de ontwikkelingsfase waarin uw organisatie zich bevindt.

Wij komen graag bij u langs om onze toetsingsschema's en werkwijze toe te lichten, of samen met u na te denken over een nieuw (branchespecifiek) toetsingskader. U kunt hiervoor contact opnemen via info@ciio.nl.