GGD West-Brabant

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Breda

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het leveren van algemene publieke gezondheidszorg in de gemeenten behorend bij GGD West-Brabant, bestaande uit producten en diensten die de gezondheid en veilig leefklimaat van de bevolking bewaken, beschermen en bevorderen, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties. Het coördineren, regisseren, adviseren en aansturen van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Veiligheidsregio's Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord.