Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zoetermeer
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het zorgdragen voor de aansluiting van beroepsonderwijs en bedrijfsleven door: •het erkennen, begeleiden en bevorderen van de kwaliteit van leerbedrijven; •het onderhouden en ontwikkelen van de kwalificatiestructuur en het onafhankelijk toetsen van de kwaliteit en uitvoerbaarheid daarvan; •het genereren van arbeidsmarkt-, stage- en doelmatigheidsinformatie; •het (beleidsmatig) adviseren over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en specialistische beroepen en het uitvoeren van projecten; •het uitvoeren van specifieke taken op het gebied van diplomawaardering, beroepserkenning en het National Reference Point.