Stichting Welzijn West Betuwe

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Geldermalsen

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Het ondersteunen en activeren van inwoners in West Betuwe middels: • Combinatiefunctie op scholen • Buurtsport- en cultuurcoaching • Buurt-/wijkwerk • Ouderenadvisering • Vrijwilligersondersteuning • Begeleiding statushouders • Taalactiviteiten • Mantelzorgondersteuning • Thuisadministratie • Praktische hulp en ondersteuning