College voor de toelating van gewasbestrijdingsmiddelen en biociden

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Ede
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
- Het beoordelen van gewasbeschermings-middelen in de Zone B Centraal in Europa en, waar van toepassing, in de gehele EU voor de glastuinbouw en voor zaadbehandeling; - Het beoordelen van biociden in Nederland en ECHA verband; - Het besluiten over toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland; - Het uitvoeren van de beoordelingen ten behoeve van Europese besluitvorming over goedkeuring van werkzame stoffen; - Het adviseren van beleidsverantwoordelijke departementen over Europese beoordelingen van actieve stoffen.