Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen (SCAS-I)

  • Heeft u een praktijk die zich richt op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures?
  • Wilt u aan uw patiënten zekerheid bieden dat uw vakbekwaamheid van goede kwaliteit is?
  • Wilt u lid worden of bent u lid van de Federatie Sport Medische Instellingen?

Dan is een SCAS-I-certificaat iets voor u!

Wat is het SCAS-I-certificaat?

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen (SCAS-I) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van instellingen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures.

De SCAS-I heeft het certificeren van Sport Medische Instellingen (SMI) uitbesteed aan CIIO. CIIO toetst of organisaties aan specifieke criteria voldoen, zodat zij hun diensten kunnen leveren op een afgesproken kwaliteitsniveau. Een SCAS-I-certificaat geeft toegang tot het lidmaatschap van de Federatie Sport Medische Instellingen (FSMI).

Er zijn twee varianten van de toetsing:

  • Basis Onderzoek, voor SMI’s die al een HKZ, ISO, JCI- of NIAZ/Qmentum-certificaat hebben.
  • Volledig Onderzoek voor SMI’s die niet op andere wijze gecertificeerd zijn.

De normen voor het SCAS-I-certificaat kunt u hier gratis downloaden. Meer weten over de SCAS-I? Zie www.scasinstellingscertificering.nl of mail naar  info@scasinstellingscertificering.nl.

Hoe kunt u een SCAS-I-certificaat verkrijgen?

 

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Boudewijn van Melle | Senior teamleider