Nieuws

Project Kwaliteitshandboek – tips & tricks van onze CIIO auditor

Caroline van der Linde toetst als lead auditor jaarlijks de CIIO Maatstaf binnen Auris, zo ook komend najaar.  Auris heeft haar verschillende vragen gesteld in het licht van het project Kwaliteitshandboek. Lees hier de tips & tricks die Caroline aan Auris gaf.  
Lees meer >

CIIO helpt bij ontwikkeling NVVK Kwaliteitskader

Een groeiend aantal Nederlanders kampt met oplopende schulden en de daarmee gepaard gaande schuldenstress en -schaamte. Vaak (deels) door omstandigheden buiten zijn schuld, zoals nu ook naar voren komt vanuit de effecten van Corona. Hierdoor wordt de urgentie om te komen tot het optimaliseren van de schuldhulpverlening alleen maar groter.  Dit staat hoog op de politieke agenda en op de agenda van de NVVK, de brancheorganisatie van gemeentelijke en private schulphulpverleners, kredietbanken en bewindvoerders.
Lees meer >

Save-the-date: Dialoogtafel “Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, de volgende stap”

Diverse instellingen binnen het gespecialiseerd onderwijs zijn enkele jaren gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). De eerste, Stichting Orthopedagogisch Centrum Ambelt, inmiddels zelfs bijna acht jaar. Dat brengt hen bij de vraag ‘Wat is de volgende stap van ontwikkeling?’. 
Lees meer >

CIIO geaccrediteerd voor ISO27001 en NEN7510

Sinds eind maart 2021 is CIIO ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van certificatieonderzoeken op ISO27001 en NEN7510. Een ontwikkeltraject van ruim een jaar is zo succesvol afgesloten!
Lees meer >

Samenwerking met Onderwijs.pro

Sinds 3 jaar werkt CIIO samen met onderwijskundig advies- en trainingsbureau Onderwijs.pro op het vlak van validering van mbo exameninstrumenten en/of certificering van examenleveranciers.
Lees meer >

Coöperatief van medisch specialisten ASz als eerste in Nederland door CIIO gecertificeerd

Het Coöperatief Medisch Specialisten Albert Schweitzer ziekenhuis heeft zijn kwaliteitsmanagementsysteem door CIIO laten toetsen. Met als resultaat dat het Coöperatief, als eerste bedrijf in zijn soort, recent de ISO 9001-certificering heeft behaald.
Lees meer >

Richtlijn RvA rondom corona-werkwijze geactualiseerd

CIIO volgt vanzelfsprekend de richtlijnen van de Rijksoverheid in haar werkzaamheden. Dat betekent op dit moment dat wij primair op afstand werken en dus geen onderzoeken op locatie doen.
Lees meer >

Jaarbericht stichting VEMBO

Ruim een jaar geleden werd de Stichting Validering examens mbo (VEMBO) opgericht. De stichting heeft tot doel om de norm voor valide exameninstrumenten te beheren en te borgen voor mbo-scholen. CIIO werkt met VEMBO samen en brengt zo haar expertise rondom certificeren in.
Lees meer >

Keurmerk Warm Incasseren

De Stichting Warm Rotterdam zet zich, samen met ervaringsdeskundigen en partners in de stad, in om de situatie van de ruim 100.000 Rotterdammers die in armoede leven en/of problematische schulden hebben te verbeteren.
Lees meer >

CIIO Maatstaf Combi: 9001 & 27001

Diverse klanten hebben erom gevraagd, en nu is het bijna zover: CIIO is ver gevorderd met de accreditatie voor ISO 27001 en NEN 7510. Beide normen gaan over informatiebeveiliging, waarbij de NEN7510 zich specifiek richt op de zorg. De normen helpen uw organisatie om risico’s rond Informatiebeveiliging te verkleinen en ook op dit onderwerp continu te verbeteren.
Lees meer >