Nieuws

Mondzorg024 HKZ-gecertificeerd

CIIO voerde juni 2020 een HKZ-audit uit bij Mondzorg024.
Lees meer >

Hercertificering valide exameninstrumenten mbo

CIIO heeft samen met de andere certificerende autoriteiten en diverse examenleveranciers bij de Stichting Validering examens mbo (VEMBO) om helderheid gevraagd rondom de hercertificeringsplanning. 
Lees meer >

JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit

Adviesbureau JBR is al geruime tijd zowel ISO-9001 als ACP-gecertificeerd. JBR vond in CIIO een certificerende instelling die beide keurmerken in één gecombineerd onderzoek kan toetsen. Onlangs vernieuwde JBR op deze manier beide kwaliteitscertificaten. Met het ACP-keurmerk (Accredited Consulting Practice) tonen adviesbureaus aan dat hun medewerkers voldoen aan de hoogste professionele ontwikkelingseisen.
Lees meer >

Corona-maatregelen CIIO

Net als alle andere organisaties heeft CIIO inmiddels al enkele weken haar werkwijze aangepast in lijn met de Corona-maatregelen van het Rijk en die van de Raad voor Accreditatie. De kern van het CIIO-beleid is dat CIIO-beoordelaars in principe vanuit huis werken en dat voor elke geplande audit gekeken wordt in hoeverre die geheel of gedeeltelijk op afstand uit te voeren is, dan wel dat uitstel van de audit nodig is.
Lees meer >

CIIO voert SCAS-pilot uit

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen en instellingen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures. 
Lees meer >

Update n.a.v. Coronavirus

In verband met het Coronavirus en de bescherming klanten en beoordelaars heeft CIIO enkele specifieke maatregelen getroffen, aanvullend op de aangescherpte landelijke richtlijnen.
Lees meer >

Haagse Beek continueert certificering als OR-opleider

Haagse Beek organisatieadvies heeft via een recente audit door CIIO haar SCOOR-RMZO-certificering weten te continueren.
Lees meer >

CIIO toetst sinds kort ook mondzorgpraktijken

CIIO is één van de certificerende instellingen die de recent vastgestelde HKZ-norm Mondzorg toets bij praktijken in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, differentiaties, tandprothetiek, en specialisaties (zowel orthodontisten, als MKA-chirurgen).
Lees meer >

Succesvolle CIIO klantendag

Vorige week maandagmiddag 25 november waren zo'n 50 klanten van CIIO aanwezig op de jaarlijkse klantendag, bij Green Village te Nieuwegein. 
Lees meer >

Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon

Op donderdag 31 oktober 2019 ontving Hobéon het keurmerk voor Accredited Consulting Practice (ACP) uit handen van prof. dr. Mark van Twist, voorzitter van de Orde van organisatiedeskundigen en –adviseurs (Ooa). CIIO deed onderzoek bij Hobéon om te beoordelen of zij aan de ACP-eisen voldoen.
Lees meer >