Nieuws

Publicatiedatum: 15-12-2021

Kennisdeling met klanten

Op meerdere manieren deelt CIIO haar kennis en kunde met klanten en andere geïnteresseerden. In de audits die we uitvoeren, bijvoorbeeld door het laten meelopen van interne auditoren. Of in voorbereidingsgesprekken...
Lees meer >

Publicatiedatum: 14-12-2021

Tariefsaanpassing 2022

Voor het eerst sinds 2009 berichten we u over een aanpassing van ons tarief. We hebben, ondanks dat in onze algemene voorwaarden is aangegeven dat we jaarlijks onze tarieven kunnen aanpassen, onze tarieven...
Lees meer >

Publicatiedatum: 01-12-2021

Het gaat ons niet om het diploma, maar om het proces

Bij Welzijnsorganisatie Lumens werken bijna 300 medewerkers aan vergroting van de sociale veerkracht van inwoners van de gemeente Eindhoven en 21 omliggende gemeenten.
Lees meer >

Publicatiedatum: 27-11-2021

Aangepaste beleidslijn corona CIIO

CIIO heeft naar aanleiding van de recente aanpassingen van de corona-richtlijnen van de Rijksoverheid ook de eigen beleidslijn aangescherpt. 
Lees meer >

Publicatiedatum: 12-07-2021

Jullie verstaan de kunst om een gesprek zo te voeren dat een medewerker altijd het gesprek verlaat met goede ideeën.

“Ondanks het feit dat jullie een nieuwe certificerende instelling voor ons zijn, konden jullie direct instappen en met ons de diepte ingaan” geeft Mirelle Bouts, beleidsadviseur kwaliteit bij...
Lees meer >

Publicatiedatum: 05-07-2021

Succesvolle KSO dialoogtafel vraagt vervolg

In 2009 hebben onderwijsinstellingen uit cluster 4 en 3 de handen ineengeslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs (KSO). CIIO heeft toen haar expertise...
Lees meer >

Publicatiedatum: 04-06-2021

Project Kwaliteitshandboek – tips & tricks van onze CIIO auditor

Caroline van der Linde toetst als lead auditor jaarlijks de CIIO Maatstaf binnen Auris, zo ook komend najaar.  Auris heeft haar verschillende vragen gesteld in het licht van het project Kwaliteitshandboek....
Lees meer >

Publicatiedatum: 21-04-2021

CIIO helpt bij ontwikkeling NVVK Kwaliteitskader

Een groeiend aantal Nederlanders kampt met oplopende schulden en de daarmee gepaard gaande schuldenstress en -schaamte. Vaak (deels) door omstandigheden buiten zijn schuld, zoals nu ook naar voren komt...
Lees meer >

Publicatiedatum: 17-04-2021

Save-the-date: Dialoogtafel “Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, de volgende stap”

Diverse instellingen binnen het gespecialiseerd onderwijs zijn enkele jaren gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). De eerste, Stichting Orthopedagogisch Centrum Ambelt, inmiddels...
Lees meer >

Publicatiedatum: 06-04-2021

CIIO geaccrediteerd voor ISO27001 en NEN7510

Sinds eind maart 2021 is CIIO ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van certificatieonderzoeken op ISO27001 en NEN7510. Een ontwikkeltraject van ruim een jaar is zo succesvol afgesloten!
Lees meer >