Nieuws

Mytylschool Roosendaal gecertificeerd

Begin dit jaar is Mytylschool Roosendaal bezocht door een team van 2 auditoren van CIIO, voor een onderzoek op basis van de Maatstaf 2016.
Lees meer >

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ook geschikt voor wijkteams: wijkteams Vlaardingen ontvangen eerste certificaat.

Op 21 februari heeft directeur Lex Staal van Sociaal Werk Nederland (SWN) de Wijkteams Vlaardingen het certificaat Sterk Sociaal Werk overhandigd. Een unieke gebeurtenis, want hiermee zijn zij het eerste wijkteam in Nederland, dat voldoet aan de normen van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.
Lees meer >

ACP-keurmerk voor afdeling Organisatieontwikkeling van gemeente Amsterdam

Sinds januari 2019 mag de afdeling Organisatieontwikkeling van Bureau Personeel en Organisatieadvies van de gemeente Amsterdam officieel het Accredited Consulting Practice (ACP) keurmerk voeren. De afdeling is daarvoor getoetst op de kwaliteit van de professionalisering van de adviseurs door CIIO, namens de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa).
Lees meer >

Informatiebijeenkomst Kwaliteitslabel i.s.m. Surplus Welzijn en Sociaal Werk Nederland

Op 28 februari organiseert Sociaal Werk Nederland (SWN) samen met Surplus Welzijn en CIIO een informatiebijeenkomst over het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.
Lees meer >

Eerste intercollegiale toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk succesvol afgerond

Ongeveer een maand geleden is de 1e intercollegiale toetsing op het Kwaliteitslabel Sociaal Werk succesvol afgerond.
Lees meer >

Van CQI naar ISO

Zorgaanbieders die hun klantervaringen willen meten via de gestandaardiseerde methode voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg (PREM of PROM) en de resultaten van het onderzoek voor externe verantwoording willen gebruiken, dienden hiervoor een CQI-geaccrediteerd meetbureau in te schakelen.
Lees meer >

CIIO geselecteerd voor ACP-toetsing

CIIO heeft met de Ooa een overeenkomst gesloten om de ACP-toetsing uit te mogen voeren en waar mogelijk te integreren in Maatstaf 2016-onderzoeken. 
Lees meer >

Vragen die er toe doen; in gesprek met InteraktContour

“Het zijn met name de zogenaamde 2e orde-vragen die ons verder helpen”, geeft Mariska Reudink, bestuurssecretaris van InteraktContour, aan. “‘Heb je er wat aan?’ en ‘Maakt het de zorg beter?’, dat zijn vragen die ons aan het denken zetten, niet alleen maar afvinken ‘Waar staat dat?”
Lees meer >

Certificering uit respect voor de klant

“Uit respect voor de klant” vertelt Jeroen Berkhout, directeur-bestuurder van IMW uit Breda als hij de vraag krijgt waarom zij voor certificering conform het Kwaliteitslabel Sociaal Werk hebben gekozen.
Lees meer >

CIIO feliciteert LOI met certificatie

De LOI is als één van de eerste organisaties gecertificeerd voor het ontwikkelen van valide mbo examens. CIIO heeft recent samen met Onderwijs.Pro het onderzoek dat hieraan vooraf ging met positief resultaat afgerond. 
Lees meer >