Stichting Versa Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hilversum

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Buurtwerk - Jeugdwerk- en jongerenwerk - Maatschappelijk Werk - Sociaaljuridische dienstverlening - Wonen-welzijn-mantelzorgondersteuning - Activiteiten gericht op participatie - Lichte zorg en dagbesteding - Meldpunt discriminatie - Beheer Vrijwilligerscentrale en Vrijwillige inzet