Bosgra onderzoek

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hardegarijp

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Core: Het uitvoeren van kwantitatieve onderzoeksactiviteiten, in de zorg. Annex A, E en F: steekproeftrekking, schriftelijke en online dataverzameling, datamanagement en –verwerking, exclusief access panels.