Bosgra onderzoek

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hardegarijp

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek in de zorg m.b.v. schriftelijke en online dataverzameling.